తెలంగాణ ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా వీవీ ప్యాట్‌ (ఓటర్‌ వెరిఫికేషన్‌ పేపర్‌ అడిట్‌ ట్రెయిల్‌) ల వినియోగం

05 December, 2018 - 6:47 PM