గుంటూరులో నేడు ప్రధాని మోదీ పర్యటన.. ఉదయం 10.15 గంటలకు గన్నవరం విమానాశ్రయానికి ప్రధాని.. 11.15కు రిమోట్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవం

10 February, 2019 - 9:45 AM