గుంటూరు నుంచి ఓఎన్జీసీ విశిష్ట, ఈఓఏ, ఐఎస్పీఆర్ఎల్ ప్రాజెక్టులను రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా ప్రారంభించి, జాతికి అంకితం ఇచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

10 February, 2019 - 11:29 AM