సింగర్ మిట్టపల్లి సురేందర్‌తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ

10 July, 2017 - 3:49 PM

video

యువ గీత రచయిత, గాయకుడు మిట్టపల్లి సురేందర్‌తో ‘న్యూవేవ్స్ మీడియా’ జరిపిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ మీకోసం.