విజయవాడలో సేల్స్ ట్యాక్స్ అధికారినంటూ ఓ దుకాణం యజమానిని బెదిరించిన రామిశెట్టి శ్రీనివాసరావును అరెస్ట్ చేసిన టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు

15 April, 2019 - 10:19 AM