పోలవరం ప్రాజెక్టుకు 2017- 18 ధరల ప్రకారం సవరించిన అంచనా రూ.55,548.87 కోట్లకు ఆమోదం తెలిపిన సిడబ్ల్యూసీ సాంకేతిక సలహా కమిటీ

11 February, 2019 - 1:36 PM