నెల్లూరు జిల్లాలో నిర్మించిన 17,117 ఇళ్ళను లబ్ధిదారులకు అందజేసిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు

09 February, 2019 - 5:19 PM