హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ ఆస్పత్రి వ్యవహారంపై ప్రభుత్వం సీరియస్.. మంత్రి ఈటల రాజేందర్ అధ్యక్షతన సమీక్ష.. హాజరైన వైద్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు

15 February, 2020 - 1:50 PM