స్వైన్‌ఫ్లూ బాధితుల కోసం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 39 ఆస్పత్రుల్లో 487 పడకలతో ప్రత్యేక వార్డులు

08 October, 2019 - 7:05 AM