పంజాబ్ మంత్రి నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్దూ రాజీనామాను ఆమోదించిన సీఎం అమరీందర్ సింగ్

20 July, 2019 - 3:08 PM