‘సర్కార్’ చిత్రంపై వస్తున్న అభ్యంతరాలపై రజనీకాంత్ స్పందన.. విడుదలయ్యాక సీన్ల తొలగించాలనడం భావ్యం కాదన్న రజనీ

09 November, 2018 - 10:33 AM