శ్రీనగర్ ఆర్మీ శిబిరంపై ఏకే 47 ఆయుధాలతో తెగబడి.. భద్రతా దళాల కాల్పులతో తోకముడిచి పారిపోయిన ఉగ్రవాదులు

12 February, 2018 - 3:02 PM