శ్రీకాకుళం జిల్లా వంగర మండలం సంగాం గ్రామంలో ఏప్రిల్ 11న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన మైనర్లు.. విచారణకు ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్

18 April, 2019 - 1:41 PM