శుక్రవారం కూడా మరో 28 పైసలు పెరిగిన పెట్రోల్ ధర, డీజిల్‌పై 22 పైసలు.. హైదరాబాద్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 85.88

14 September, 2018 - 10:35 AM