వైఎస్ జగన్‌పై దాడి కేసు నిందితుడు శ్రీనివాసరావుకు విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు.. అనంతరం హైదరాబాద్ ఎన్ఐఏ ఆఫీస్‌కు తరలింపు

12 January, 2019 - 10:32 AM