వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, గీత, చేనేత కార్మికుల పింఛన్లను రూ.2 వేలకు పెంపు.. జనవరి నుంచే ఇది అమలు చేస్తామని ప్రకటించిన ఏపీ సీఎం

11 January, 2019 - 5:33 PM