విశాఖ గీతం వర్సిటీలోని జాన్ హోప్‌కిన్స్ ఆడిటోరియంలో న్యాయ, వైద్య అంశాలపై రెండు రోజులపాటు జాతీయస్థాయి సదస్సు.. ప్రారంభించిన జాతీయ ఓబీసీ కమిషన్ చైర్మన్ రోహిణి.. ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న న్యాయమూర్తులు, ప్రముఖ వైద్యులు

14 February, 2020 - 2:36 PM