విజయవాడ పోలీసు కార్ గ్రౌండ్స్ లో ప్రారంభమైన పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలు… పాల్గొన్న ఏపీ డీజీపీ గౌతం సవాంగ్, విజయవాడ సీపీ ద్వారకా తిరుమలరావు

15 October, 2019 - 5:52 PM