విజయవాడలో సీఎం వైయస్ జగన్‌తో కేంద్రమంత్రి దర్మేంద్ర ప్రదాన్ భేటీ.. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై కేంద్రమంత్రితో సీఎం వైయస్ జగన్ చర్చ

08 November, 2019 - 3:45 PM