విజయనగరం పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం.. ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ

15 October, 2019 - 3:25 PM