విజయనగరం జిల్లా డెంకాడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచార సభలో అపశృతి.. జగన్ ప్రసంగిస్తుండగా మిద్దెపై నుంచి ఇటుకలు పడి నలుగురికి గాయాలు

17 March, 2019 - 5:14 PM