వాషింగ్టన్: ఈ ప్రమాదంలో విమానాల్లో ఉన్న ఆరుగురు నావికాదళ సిబ్బంది గల్లంతయ్యారు.

06 December, 2018 - 1:41 PM