వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారులతో మంత్రి నారాయణ స్వామి సమీక్షా సమావేశం.. వాణిజ్య పన్నుల ద్వారా జనవరి నాటికి రూ. 36 వేల కోట్లు వసూలు… మార్చి 31 నాటికి రూ. 45 వేల కోట్లు వసూల్ అవుతాయని అంచనా: మంత్రి నారాయణ స్వామి

25 February, 2020 - 5:58 PM