లెక్కలపై ‘జేఎఫ్‌సీ’ కి 15లోగా శ్వేతపత్రం అందజేయాలని కేంద్ర, ఏపీ ప్రభుత్వాలకు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ డెడ్‌లైన్!

11 February, 2018 - 6:12 PM