రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితాను ప్రకటించిన ఎన్నికల సంఘం.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3 కోట్ల, 99 లక్షల 37 వేల 394

14 February, 2020 - 6:33 PM