రాజ్యసభలో ఖాళీల ఉప ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్… బీహార్, ఒడిశా, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో 6 ఖాళీలు.. 18న నోటిఫికేషన్.. జులై 5న పోలింగ్.. అదే రోజు ఫలితాలు

15 June, 2019 - 9:24 PM