యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని బోమ్మల రామారంలో సైకో కిల్లర్ మర్రి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి ఉరి శిక్ష వేయాలని డిమాండ్ …. ఆమరణనిరాహార దీక్షకి దిగిన శ్రావణి తల్లిదండ్రులు

16 May, 2019 - 1:44 PM