మలేరియా సమూల నిర్మూలనకు మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ మాస్టర్ ప్లాన్.. దోమల్లో పునరుత్పత్తి కాకుండా జీన్స్‌ను ఇంజెక్ట్ చేస్తే.. 2040 నాటికి నిర్మూలన

08 October, 2019 - 7:18 AM