మనుషుల గుండెల్ని కాల్చుకు తినే నరరూప రాక్షసుడు ‘జంగిల్ జబ్బా’ అలియాస్ మొహమ్మద్ జబ్బతెహ్‌ను అరెస్ట్ చేసిన అమెరికా పోలీసులు

17 April, 2018 - 10:39 AM