మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మోపిదేవి.. పాడి పరిశ్రమ, మత్స్యశాఖ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా: మోపిదేవి

15 June, 2019 - 7:10 PM