ప.గో.జిల్లా నల్లజర్ల వద్ద లారీ- వ్యాన్ ఢీకొని ఆరుగురు విశాఖ వాసులు మృతి.. మరో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు

20 September, 2019 - 8:03 PM