పోలవరం వద్ద కొనసాగుతున్న గోదావరి వరద ఉద్ధృతి.. 19 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు, పంటలు నీటమునక

10 September, 2019 - 7:22 PM