పోలవరం రివర్స్ టెండరింగ్.. 65వ ప్యాకేజిని రూ.42.8 కోట్లు తక్కువకే కోట్ చేసి దక్కించుకున్న మ్యాక్స్ ఇన్‌ఫ్రా సంస్థ

20 September, 2019 - 8:12 PM