పునాదిరాళ్లు దర్శకుడు గుడిపాటి రాజ్‌కుమార్ అనారోగ్యంతో శనివారం ఉదయం హైదరాబాద్‌లో మృతి

15 February, 2020 - 2:47 PM