పాత గుంటూరు పీఎస్‌పై అర్ధరాత్రి రాళ్లతో దాడి చేసిన నిరసనకారులు.. 22 మంది పోలీసు సిబ్బందికి గాయాలు, వాహనాల అద్దాలు ధ్వంసం

16 May, 2018 - 12:34 PM