పలు రాష్ట్రాలకు గవర్నర్లను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన రాష్ట్రపతి

20 July, 2019 - 2:47 PM