న్యూజిలాండ్‌లో భూకంపం: రిక్టర్ స్కేల్‌పై తీవ్రత 7.4గా నమోదు

16 June, 2019 - 5:44 PM