నెల్లూరు అరవింద్‌నగర్‌లోని నారాయణ జూనియర్ కాలేజీ గోడ కూలి.. ఆరుగురు విద్యార్థులకు గాయాలు

20 July, 2019 - 3:23 PM