నిర్మల్ జిల్లాలో భైంసా మండలం కుంబిలో భూ ప్రకంపనలు

22 June, 2019 - 3:36 PM