నల్గొండ ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్ కార్మికుల సమ్మెతో 800 గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన నీటి సరఫరా.. ఉదయం నుంచీ కదలని వాటర్ ట్యాకర్లు

13 June, 2018 - 10:49 AM