నదీ జలాల వివాదంపై వంశధార ట్రైబ్యునల్ తుది తీర్పు, నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణం చేసుకోవచ్చని ఏపీకి అనుమతి

13 September, 2017 - 1:55 PM