తెలంగాణ ఏర్పడే సమయానికి రాష్ట్రం అప్పు 70 వేల కోట్లు, ఇప్పుడు లక్షా 40 వేల కోట్లు ఉంది: సీఎం కేసీఆర్

14 March, 2018 - 2:03 PM