తెలంగాణ అడ్వకేట్ జనరల్‌‌గా జనగామకు చెందిన హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది బండ శివానందప్రసాద్‌ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

10 August, 2018 - 4:59 PM