తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ పెంచకుండా జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు నిర్వహించడం సరికాదు: ఆర్ కృష్ణయ్య

15 April, 2019 - 7:54 PM