తిరుపతి ఎస్వీ మెడికల్ కాలేజి పీజీ విద్యార్థిని డాక్టర్ శిల్ప ఆత్మహత్య కేసు విచారణ బాధ్యతను సిట్‌కు అప్పగించిన ఏపీ ప్రభుత్వం

10 August, 2018 - 12:45 PM