జియో నెట్‌వర్క్ నుంచి ఇకపై ఇతర నెట్‌వర్క్‌లకు చేసే కాల్స్‌కు నిమిషానికి 6 పైసలు వసూలు చేయాలని సంస్థ కీలక నిర్ణయం

10 October, 2019 - 3:35 AM