చిత్తూరు: నేడు ఒడ్డు కల్వ, సురవారిపల్లి క్రాస్ మీదుగా గంగిరెడ్డి పల్లి వరకు సాగననున్న జగన్ పాదయాత్ర

13 January, 2018 - 8:22 AM