చంద్రబాబు మాజీ పీఎస్ శ్రీనివాస్ ఇంట్లో సోదాలపై ఐటీ పంచనామా నివేదిక.. రూ.2.63 లక్షలు, 12 తులాల బంగారం గుర్తించినట్లు నివేదికలో వెల్లడి.. సోదాల అనంతరం పంచనామా నివేదికపై శ్రీనివాస్, ఐటీ అధికారుల సంతకాలు

16 February, 2020 - 2:06 PM