గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌లో 7 లక్షల చీరల పంపిణీకి ఏర్పాట్లు పూర్తి, బతుకమ్మ పండగ సందర్భంగా ఈ నెల 18 నుంచి 20 వరకు చీరల పంపిణీ

13 September, 2017 - 2:13 PM