గోల్డ్‌కోస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో 198 పతకాలతో ఆస్ట్రేలియా, 136 పతకాలతో ఇంగ్లండ్ వరుసగా మొదటి, రెండో స్థానాల్లో నిలిచాయి

15 April, 2018 - 5:45 PM